Sơn NC SAMAS
Lót NC SAMAS – 331 Đặc Điểm: Dung dịch dạng sệt màu vàng lơ: - Thời gian ráo mặt 15 phút - Thời gian xả nhám: 45 - 60 phút. - Gốc nhựa tốt, độ bám dính cao, đảm bảo độ che phủ bề mặt cao.
Sơn mờ NC SAMAS – 239 : Độ mờ 50%, 70%, 100% Đặc Điểm: Dung dịch dạng sệt màu ngà vàng: - Thời gianráo mặt 30 phút - Thời gian khô: 30-60 phút. - Bề mặt sơn láng, mịn và mướt.

Copyright © 2014 Gia Linh. All Right Reserved

Go to top